Definisjon Uteskole:
 • Ut av klasserommet
 • Integrere fag på en ny måte
 • "Det en gjør – lærer man"
 • Praktisk lærdom/konkretisering
 • Mestring
 • "Praktikere" & "Teoretikere" kan samarbeide
 • Opplevelse
 • Miljøskapende
 • Kjennskap til lokalmiljø/samfunn

Uteskole er å ta elevene ut av klasserommet, gi dem praktisk lærdom, der fag integreres på en ny måte. Gjennom individuelt arbeide og samarbeide gir vi elevene opplevelser og en følelse av mestring. Uteskole skal gjøre våre elever til miljøbevisste individer, der de selv er delaktige i miljøskapning.

Dette er skolens overordnede mål mht. uteskole:

Eleven skal:

 • Få en positiv holdning til naturen og det å være ute
 • Se sammenhengen mellom klær og vær
 • Utvikle god kjennskap til nærmiljøet
 • Utvikle gode samarbeidsevner, og evnen til å vise omsorg
 • Ta vare på naturen
Uteskoleplan for

 

1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse

Til hovedsiden

 

 

 

 

 

 

 

1. klasse

Mål med opplegget:

Aktivitet:

 • Bli kjent med elevenes hus/nærmiljøet

Besøke alle elevens hus slik at alle kan se hvor de andre bor.

- Bli kjent med navn på steder/lokaliteter i nærmiljøet.

 • Småfugler om vinteren

Lage mat av solsikkefrø og olje/ henges ut

- Artskunnskap

 • Livet i fjæra

Tur til fjæra - observere/studere

 

 

 

 

 

 

 

 

2. klasse

 

Mål med opplegget:

Aktivitet:

 • Bli kjent med de vanligste frukter og bærslag
 • Fjellet som biotop

Bærtur

Lage saft eller syltetøy

 • Lære de meste vanlige kjennetegnene på de fire årstidene

Observasjon av årstidenes skiftninger i naturen (fugler, farger og trær)

 

 

 

 

 

 

 

3. klasse

 

Mål med opplegget:

Aktivitet:

 • Samarbeid
 • Hvordan bygge lavvo m/staur
 • Leirplass
 • Skogen som biotop

Bygge leirplass- bål, telt, gapahuk, lavvo

 • Nedbør/værobservasjon
 • Hvordan måle nedbørsmengde?
 • Vind og skyer

Måle nedbør, vind og vindstyrke

Se på ulike typer skyer

 • Knivkurs?

Lære å bruke kniv

 

 

 

 

 

 

 

4. klasse

 

Mål med opplegget:

Aktivitet:

 • Eget undervisningsopplegg
 • Gjenvinning, kildesortering

Bærtur og saftlaging
Ekskursjon til IRIS/Vikan

 

 • Stjernehimmelen

Lage ulike typer stjernebilder ute

 • Skulpturvandring

Lage skulpturer ute, for eksempel i fjæra
Skulpturvandring i byen

 

 

 

 

 

 

 

5. klasse

 

Mål med opplegget:

Aktivitet:

 • Sopp/andre vekster/grønnsaker

Lage et måltid av dette

 • Studere biotoper gjennom de fire årstidene

Lage akvarium i fjæra

 • Ordklasser

Lære seg ulike ordklasser ute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. klasse

 

Mål med opplegget:

Aktivitet:

 • Førstehjelp

Elevene skal lære seg førstehjelp

 • Bli bedre kjent med byen vår
 • Kart og kompass

Sykle til byen

Tur med innlagt opplegg

 • Praktisk matematikk i dagliglivet

Matematikk i praksis

 

 

 

 

 

 

 

7. klasse

 

Mål med opplegget:

Aktivitet:

 • Kart og kompass

Praktiske øvelser/orientering

 • Stormkjøkken/bål

Lære seg å bruke stormkjøkken og lage bål

 • Naturen som spiskammers

Plukke bær og lage saft